Privacy statement van Buitendag.nl

Privacy statement

Dit is de privacy statement van Buitendag.
In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens Buitendag van jou verzamelt en hoe we daar mee om gaan.

Mocht je vragen hierover hebben dan horen we dat graag!

Buitendag
info@buitendag.nl
06 41 44 89 90
Overtonstraat 4
2024 XK Haarlem

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buitendag verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Buitendag verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om onze diensten te leveren
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Onze bedrijfsvoering te verbeteren
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Het afhandelen van jouw betaling
- Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy statement beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buitendag verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Buitendag maakt gebruik van Google Analytics om haar website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je op onze website bezoekt.

Buitendag maakt geen gebruikt van cookies, of vergelijkbare technieken.

Wil je jouw gegevens inzien of wijzigen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buitendag en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via info@buitendag.nl of Buitendag, Overtonstraat 4, 2024 XK Haarlem. Om zeker te zijn dat alleen jijzelf toegang krijgt tot jouw gegevens vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

Beveiliging

Buitendag neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@buitendag.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief