april 2021

Kennismaken met Regina Kouprie

Voor de activiteiten met de schaapskudde werkt Buitendag nauw samen met de Kennemer Schaapskudde. Regina Kouprie is de herder van deze schaapskudde.

Sinds 2008 wordt de kudde actief ingezet voor het onderhoud van het duingebied in het Nationaal Park Zuid Kennemerland.

“Aan het begin van de lente ontvang ik van de boswachters een begrazingsplan voor de kudde. Dat plan wordt opgesteld aan de hand van de verschillende in de duinen aanwezige prunushaarden. De prunus (Amerikaanse vogelkers) is een exotische struik die explosief groeit en moeilijk te bestrijden is. Wanneer de prunus zijn gang kan gaan zal hij alles overwoekeren en de unieke biotoop van het duingebied aantasten en doen verdwijnen. Als “flying flock” beweegt de kudde zich aan de hand van dit begrazingsplan door het duingebied en begraast de nauwkeurig uitgezochte prunushaarden.”

De schapen worden altijd lopend naar de volgende begrazingsplek gebracht. Regina krijgt hierbij hulp van vrijwillige herders en vrijwilligers die de begrazingsplekken afrasteren en helpen met het oversteken van drukkere wegen.

 

            

 

Het welzijn van de schapen heeft voor Regina prioriteit. De schapen zijn dan ook in goede gezondheid en kunnen in alle rust in de duinen grazen. Regina heeft de honden geleerd om op een rustige manier met de schapen om te gaan en ze niet op te jagen. Voor Regina is het belangrijk dat alle activiteiten rond de schaapskudde op een duurzame en milieuvriendelijke wijze plaatsvinden.

“We hebben gekozen voor een opbouw van alle leeftijden in de kudde. Dit zorgt voor stabiliteit en een natuurlijk evenwicht en geeft rust in de kudde. Een kudde die stabiel, gezond is en geen stress heeft kan ook een maximaal rendement leveren in de begrazing en is benaderbaar voor het publiek.”

Bij de activiteiten van Buitendag is Regina nauw betrokken als herder van de kudde. Ze laat tijdens de duinwandeling met de schaapskudde en de workshop Schapendrijven zien hoe zij met haar honden de kudde drijft en hoe bijzonder hierin de samenwerking is tussen haar, de honden en de schapen. Ondertussen vertelt zij over het nut en de noodzaak van de schaapskudde in het duingebied.

“Ik werk graag mee aan de activiteiten van Buitendag. Net als de Kennemer Schaapskudde voert Buitendag haar activiteiten uit met respect voor de schapen en het duingebied. Buitendag heeft een leuk programma in elkaar gezet met diverse opdrachten. Schapen zijn een interessante spiegel voor het gedrag van een team. Zodra een team niet samenwerkt of goed communiceert reageren de schapen daar direct op.”

“De combinatie van de schaapskudde, het mooie duinlandschap en de diverse uitdagende teamopdrachten bieden een bedrijf een hele bijzondere ervaring!”

Wil je Regina Kouprie en haar schaapskudde een keer ontmoeten, boek dan één van onze activiteiten met de schaapskudde.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief